ماجراهای آزاده نامداری و فرزاد حسنی
پس از آنکه دو مجری سرشناس ایران زمین در هیاهوی خبری درباره ازدواجشان با حضور یکی از سرشناس ترین چهره های مذهبی کشور به عقد یک دیگر درآمدند بسیاری از دوستداران آنها از اینکه این دو عزیز به این شدت خبر ازدواجشان را رسانه ای کردند تعجبشان بر انگیخت.

حال پس از گذشت مدتی که از جدایی بی سر و صدای آنها که نسبت به زمان ازدواجشان در سکوت انجام شد می گذرد انتشار تصویری دلخراش از بانوی این ماجرا مسیر تازه ای را در رسانه ها باز کرد ، یادمان است در زمان جدایی ، مخاطبین آنها به خود جرات کنکاش در زندگی آقا و بانو را به  نمی دادند شاید یکی از دلایلی که این امر اتفاق نیفتاد رابطه نزدیک این دو مجری با مخاطبینشان بود.

حتی افرادی که با شخصیت آنها ارتباط برقرار نمی کردند و آنها مجری مورد علاقه شان نبودند دست به جستجو درباره دلیل جدایی آقا و بانو نزدند ، تا اینکه این ماجرا آغاز شد و  بانو تصویری را از کبودیهای صورت خود منتشر کرد و آقا را مسئول این رفتار دانست البته گویا به این دلیل ( امروزبه لطف دروغگویی ایشون مستند من پخش نشد) که نمیتوان آنرا دلیل مناسبی برای انتشار این عکس دانست بیشتر میتواند نام این عمل را خود زنی دانست البته نباید از حسی که در آن لحظه بانو داشته براحتی گذشت ما تنها نظاره گر هستیم و تنها این را میدانیم که هیچ فرد بالغی اگر از کار خود مطمئن نباشد دست به این عمل و انتشار تصویری که ابتدا آبروی خودش را میبرد نمیزند.

پس از آن گفته های آقای ماجرا در رسانه ها منتشر شد و در ابتدا سخن ایشان از نادرستی انتشار این مطالب در فضاهای مجازی سخن گفت که باید یادوری کرد که ابتدای این زندگی نیز در رسانه های مجازی خبری شد و باید خاطر نشان کرد که با مسیری که شما عزیزان در کارتان دارید شاید بتوان مردم را قسمتی از شما دانست همانطور که خود آقای ماجرا در این متن
خطاب به مخاطبین می گوید (انسان ها را از روشی که برای رسیدن به هدفشان انتخاب می کنند بشناسید..) ولی در کل باید گفت با اینکه شما بیشتر در زندگی مردم بودید بخاطر شغلتان ، انسانهای خارج از این ماجرا نمی توانند قضات خوبی باشند ، بهتر است جلوی زندگیتان تابلوی  ورود ممنوع را نصب کنید..

و در آخر باید گفت بهتر است ما را قاضی خود نکنید...