مسابقه تیم فوتبال امید برابر افغانستان

مسابقات مقدماتی انتخابی المپیک در حالی به میزبانی ایران در تهران برگزار شد که اگر مسئولین فوتبالی کشور میدانستند قرار است در مسابقات تماشاگران تیم حریف بیشتر از تیم میزبان باشد آنرا قبول نمیکردند.

در حالی که تیم فوتبال امید با اقتدار کامل توانسته بود در حضور خاموش تماشاگران فوتبال در کشور با دو پیروزی به دور بعد صعود کند در مسابقه آخر مقابل تیم افغانستان با اینکه با شش گل حریف را در هم کوبید ولی شوک عجیبی نه تنها به تیم بلکه به فوتبال ایران وارد شد در روزی که تیم افغانستان مهمان تیم ایران بود هشتاد هزار تماشاگر افغان استادیوم پایتخت را در مقابل تنها
300 تماشاگر ایرانی
پر کردند تا به ما نشان دهند که جو فوتبال در اینجا کمرنگ شده است.
مسابقه تیم فوتبال امید برابر افغانستان


افغانهایی که عاشق برنامه نود ما هستند با اینکه میدانستند تیمشان در مقابل ایران زانو میزند ولی باز هم به استادیوم آمدند ولی تماشاگران ما دیگر فوتبال برایشان جذابیت ندارد.
مسابقه تیم فوتبال امید برابر افغانستان