بدل کارلوس کیروش
کارلوس کیروش مربی بنام دنیای فوتبال که اهل کشور پرتغال است چند سالی است که در کشور ما حضور دارد و مربیگری تیم ملی ایران را بر عهده دارد در مدت حضور او بودند اشخاصی که خود را شبیه این مربی معرفی کردند البته تنها در چهره چون از لحاظ فنی در رشته فوتبال کسی در ایران شبیه او نیست.

در مدت حضور این مربی سرشناس در ایران افرادی که کمی شباهت به کارلوس کیروش داشتند خود را رسانه ای کردند ، حتی در اخبار سراسری هم از یکی از آنها گزارشی تهیه شده بود ، اما اینبار فردی که شباهت زیادی با کیروش داشت و تا به حال در جایی از شباهت خود با مربی تیم ملی صحبتی نکرده بود با مطرح شدن رفتن کیروش از ایران راضی شد تامصاحبه ای را انجام دهد.

نام او رضا الف است او هم از رفتن کیروش ناراحت است نه بخاطر شباهتش به خاطر اینکه او را بهترین مربی برای تیم فوتبال ایران میداند.

مطلب : محمد بیگی