برنامه هفت سینمایی در سال 1394

جمعه شب اولین برنامه هفت سینمایی با اجرای دوباره محمود گبرلو روی آنتن رفت در یکی از بخشهای برنامه مجید رضا مصطفوی کارگردان فیلم انارهای نارس مهمان این برنامه پر مخاطب بود که ..

در اتفاقی نادر همانطور که در تصاویر می بینید ، مجید رضا مصطفوی به شدت در حال عرق کردن است ، این اتفاق در حالی رخ داد که محمود گبرلو کاملا" شاهد این اتفاق عجیب بود ولی هیچ صحبتی در این رابطه نکرد و سوالهای خود را مطرح میکرد ،حتی در مواقعی لبخندهای ریزی نیز بر لبانش نقش می بست..

حال مشخص نیست مشکل از گریم مصطفوی بوده یا استودیو برنامه هفت گرمای بیش از حدی داشته یا شاید هم کارگردان جوان سینمای ایران استرس داشته است به هر حال باید به این نکته اشاره کرد که پس از پخش قسمتهایی از فیلم ایشان و حضور دوباره در استودیو این مشکل کمی حل شده بود و سوال اینجاست چرا مجری برنامه با مشاهده مشکلی که برای مهمان برنامه پیش امده بود هیچ عکس العملی از خود نشان نداده است..

مطلب : محمد بیگی