امیرقاسمی طپش در اردوی تیم کشتی ایران

پس از آنکه تصویر امیر قاسمی مدیر یکی از شبکه های لس آنجلسی بنام طپش از تلویزیون ایران در حین برگزاری مسابقه کشتی ایران و امریکا بطور ناخودآگاه پخش شد این سوال مطرح شد که این مرد چگونه در کنار زمین مسابقه حضور داشته و به بازیکنان تبریک می گفته است.


حال پس از مطرح شدن این سوال خبرهایی از اینیستاگرام این مرد لس آنجلسی به چشم میخورد که گویا او برای تهیه گزارش به اردوی تیم ملی ایران راه پیدا کرده است و حتی با علیرضا رضایی،سخنگوی فدراسیون کشتی نیز مصاحبه ای را انجام داده است.

مدیر شبکه تلویزیونی طپش با انتشار تصاویری از این حضور این خبر را تائیید می کند حال مشخص نیست این فرد چگونه و با چه مجوزی موفق به حضور در اردوی تیم ملی ایران شده و دست به تهیه گزارش زده است.

امیرقاسمی طپش در اردوی تیم کشتی ایران