رغد صدام دختر صدام در پیامی کشته شدن عزت الدوری را تسلیت گفت

البته رغد صدام به دفعات از داعش و جنایتکارها حمایت کرده و در پاسخ به دعوت حارث الضاری رییس هیات موسوم به علمای مسلمین برای جهاد نکاح با عناصر داعش اعلام آمادگی کرده بود