تجمع دوست داران محیط زیست در اعتراض به کشتار حیوانات 

جمعی از اعضای انجمن‌های حمایت از حیوانات و دوستداران محیط زیست در انتقاد به کشتار حیوانات شیراز در مشهد و شیراز تجمع کردند:

عکس های این تجمعات اعتراضی را می بینید :