کاهش 40 درصدی صنعت گردشگری در ترکیه

صنعت 34 میلیارد دلاری گردشگری ترکیه دروضعیت جنگ‌های جاری در کشورهای همسایه و بحران روسیه و اکراین ازیک سو و ناآرامی های خاورمیانه و نبود استراتژی های یکپارچه با تنزل 40 درصدی روبروست.

اعمال محدودیت‌ها در زمینه مصرف الکل، افزایش ترس و نگرانی اروپاییان از بروز حملات تروریستی و تنزل شدید سفر گردشگران روس ،لغو برخی امتیازات برای برخی موسسات گردشگری، ناامنی سفرهای دریایی، سالی دشوار را برای صنعت گردشگری ترکیه رقم زده است.

صنعت 34 میلیارد دلاری گردشگری ترکیه دروضعیت جنگ های جاری در کشورهای همسایه و بحران روسیه و اکراین ازیک سو و ناآرامی های خاورمیانه از دیگر سو، در وضعیت بشدت دشواری قرار گرفته است.

به گزارش دیلی نیوز ترکیه، در گزارشی که اخیرا درموسسه بررسی بازار گردشگری صورت گرفت، تنها ده درصد از شرکت کنندگان دراین بررسی از کشور هلند ترکیه را به عنوان یک مقصد امن گردشگری دانسته‌اند.

طبق همین گزارش برخی مناطق ومقصدهای گردشگری ترکیه در نزدیکی مدیترانه خبر از کاهش 40 درصدی رزوها و سفرها داده اند. این شرایط سبب بحث و مجادلاتی در رسانه های ترکیه شده که برخی نبود یک استراتژی یک پارچه را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند.

علاوه بر این برخی هتلداران و مدیران وگردانندگان مناطق گردشگری در نواحی ساحلی ترکیه اخیرا دست به افزایش قیمت آب و برق آن هم در آغاز فصل سفر دراین مناطق زده‌اند. طبق گزارش رسانه‌های ترکیه برخی آژانس‌های توریسم محلی ترکیه نیز نسبت به این روند افزایشی قیمت هابشدت معترض شده‌اند.

طبق همین گزارش از آغازفصل تابستان مقامات ترکیه دست به افزایش قیمت برخی کالاها همانند تنباکو و نیز مواد الکلی در هتل‌ها زده اند که این روند تا 300 درصد افزایش ادامه یافته است. درهمین حال درادامه همین سیاستها مقامات ترکیه برخی فروشگاه‌های کوچک را نیز بسته وبرخی رستوران ها و کسب و کارهای کوچک نیز برخی مجوزها و امتیازات خود را از دست داده‌اند. برآورد شده است که تا پایان آوریل تعداد افرادی که مجوز فروش برخی مواد وخدمات مورد نیاز گردشگران رادر کسب و کار خود را از دست می‌دهند از مرز 54000 نفر می‌گذرد.

"علی نایل کلیج "مدیر اتحادیه گردشگری آنتالیا خواستار توقف این روند دست کم تا پایان فصل گردشگری جاری شده است. برخی سرمایه گذاران در بخش گردشگری در نواحی سواحل جنوب ترکیه نیز پیش بینی کرده‌اند که در تابستان پیش رو شاهد تنزل 35 تا40 درصدی کسب وکار در گردشگری این منطقه باشند.

درهمین حال دولت ترکیه تلاش گسترده‌ای را برای جذب گردشگران روس کرده که بیش از 1 میلیون کاهش داشته است. علاوه براین ادامه ناآرامی ها در خاورمیانه نیز اثر منفی و مستقیمی بر صنعت دریایی ترکیه گذاشته است.

بخشی که کشورهایی چون مصر، لبنان و سوریه را نیز به اجتناب از فعالیت گردشگری در دریاها واداشته است." نعمان اولکار "مدیر اجرایی گردشگری در جنوب مرسین در مصاحبه با روزنامه" دنیا " چاپ ترکیه آورده است که بندرهای این منطقه دیگر امنیت ندارند و این وضعیت بر گردشگری دریایی آنتالیا و قبرس نیز اثر گذاشته است.