زن مصنوعی هم به بازار آمد ! + عکس

وقتی اسم روبات آورده می شود اولين جايی كه ذهن آدم به آن سو ميرود كشور پيشرفته ژاپن است. اما اين روز ها چينی ها در اكثر صنايع از همسايه خود سبقت گرفته اند. در نمايشگاه بين المللي موبايل GMIC سال 2015 كه در پايتخت چين (پكن) برگزار شد رباتی به شدت طبيعی به نام يان يان به نمايش در آمده بود. اين ربات كه قادر به حركت از ناحيه های سر و دست ها بود ميتواند صحبت كند. البته چيزی كه توجه خيلی ها را به خود جلب كرد طبيعی بودن چهره اين روبات سخنگو بود.