باید واقعیت‌ های تلخ ریاست‌ جمهوری احمدی‌نژاد را برای مردم گفت

معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت عملکرد احمدی نژاد در 8 سال ریاست جمهوری اش با توجه به درآمدهای فوق العاده زیادی که دولتش داشت نه تنها رو به جلو نبود بلکه چندگام به عقب هم برداشتیم.

محمدرضا خباز، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به شدت گرفتن تحرکات انتخاباتی طیف احمدی نژاد و شخص رییس جمهور سابق به خبرنگار نامه نیوز، گفت: خیلی بعید می‌دانم که اقبال عمومی نسبت به وی وجود داشته باشد . جامعه به دو گروه نخبگان و مردم عادی تقسیم شده است، احمدی نژاد در بین نخبگان و کارشناسان جایگاهی ندارد آنها می دانند که رییس جمهور سابق طی 8 سال کشور را نه تنها به جلو نبرد بلکه چند قدم به عقب هم راند، لذا بعید می داند این قشر بخواهد کشور را بار دیکر تقدیم احمدی نژاد و تفکر وی کند.
وی تصریح کرد: درمورد نفوذش در بین عامه مردم هنوز به نتیجه ای نرسیده‌ام اما قاعدتا وقتی فردی حرف ها و شعارهای پوپولیستی بدهد و بگوید می خواهم یارانه را 5 برابر کند و مجلس نمی گذارد قطعا مردم عوام از این حرف ها خوششان می آید.
معاون تقنینی معاونت پارلمانی دولت با تاکید براینکه کم کم جامعه به بلوغ می رسد و محسور حرفهای پوپولیستی نخواهد شد، افزود: مردم به سمت اظهارات کارشناسی و علمی و منطقی حرکت می کنند و از این قسم اظهارات استقبال می کنند. 
وی خاطرنشان کرد: قطعا کسانی که سرشان در حساب و کتاب است می دانند که با آن درآمدهای فوق العاده و بی‌سابقه کشور در دولت سابق عملکرد احمدی نژاد بسیار بد بوده است. قطعا اگر نخبگان راه بیفتند و واقعیت را برای مردم بیان کنند و در زمان انتخابات مسائل را برملا کنند حتی کوچه به کوچه و شهر به شهر واقعیت های تلخ را برای مردم بگویند و افت و عقب گرد کشور رادر طول این هشت سال برای مردم بیان کنند مردم نیز به این واقعیت پی می برند و هیچ انسان عاقلی فردی را که دارای چنینن عملکردی بوده است مجددا انتخاب نمی کنند .