کشف شواهد محکمی از آدم خواری در بریتانیا

کشف شواهد تازه و غیر قابل تردیدی از آدم خواری در بریتانیا کشف شد که هنوز روشن نیست بخشی از یک مراسم آیینی دراین منطقه بوده یا وسعت گسترده تری داشته است.

طبق بررسی‌های انجام شده از سوی محققان موزه تاریخ طبیعی لندن و کالج لندن ودانشگاه" ‍‍پویرا "دراسپانیا شواهد جالبی از آدمخواری در غاری به نام گاف در جنوب غربی انگلستان کشف شده است .

طبق همین بررسی ها که در سال 2011 صورت گرفته ، محققان این موزه اعلام کردند که به زودی نمایشگاهی از این شواهد که دال بر وجود نوعی فرهنگ و یا عمل آدمخواری است از روی بقایای انسانی به جا مانده برگزار می‌کنند.
این بقایای انسانی دارای آثاری از قصابی ، خراشیدگی روی استخوان‌ها به ویژه بر روی استخوان‌های جمجمه هستند.

"سیلویا بللو"، از کارکنان و محققان موزه تاریخ طبیعی لندن درهمین زمینه می‌گوید: ما شواهد غیر قابل انکاری از درجات بالاتری از این موضوع نسبت به گزارش‌ها و تحقیقاتی که تا پیش از این صورت گرفته بود، بدست آورده‌ایم. این شواهد حاکی از جدا کردن ‍پوست و گوشتُ جداسازی بخش‌های مخلتف بدن و نیز خرد کردن و جویدن استخوان‌های نرم تر و بخش‌های اسفنجی استخوان انسان است. همچنین مواردی از ترک خوردگی استخوان برای استخراج مغز استخوان دیده شده است.‌

"سیلویا بللو" همچنین اظهار داشت که تاریخ وقدمت آثار بدست آمده از طریق آزمایشات رادیو کربن نشان می‌دهد که استخوان در طی یک دوره کوتاه زمانیُ حدود 1500 سال ‍پیش، که احتمالا می تواند به تناسب شرایط و اشتغالات فصلی باشد ذخیره سازی شده اند.

این بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد که ادمخواری ممکن است بخشی از یک عمل تدفین باشد که با نوعی فراروی و مصرف بدن طبق رسوم آیینی با استفاده از کاسه استخوان جمجمه همراه بوده است .
به گفته "سیمون ‍پارفیت" تجزیه تحلیل‌های بعدی در راستای همین شواهد که معمولا برای مطالعه آثار غار "گاف" صورت گرفته در اثبات این که آیا پدیده یک نوع تشریفات آیینی در این منطقه بوده ویا درسراسر دنیای ماگدالنی رواج داشته، مورد استفاده قرار می گیرد.

فرهنگ یا تمدن "ماگدالنی" دوره ای از تاریخ بشر است که انسان کرومانیون به بالاترین مراحل تکامل خود رسید. فرهنگ ماگدالنی در تمام نواحی اروپا در حوالی 16000 سال پیش از میلاد پیدا شده ووجه مشخصه آن اساسا ساخت و استفاده بشراز آلات و افزارهای دقیق و متنوعی است که با عاج و استخوان و شاخ ساخته می‌شدند. برخی ابزارها و دست ساخته‌های انسانی به ویژه سنجاق‌ها و سوزن‌های ساخته شده از عاج و استخوان، به حد کمال رسیده است. در این مرحله از فرهنگ هنر نقاشی نیز پیش رفته و نقاشی‌های غار"آلتامیرا" در اسپانیا به جا مانده، شاهکار هنری انسان کرومانیون است که درهمین دوره تمدنی یعنی عصر ماگدالنی بوجود آمد. 
 

میترااسدنیا