تندیس فردوسی در پارک‌ ویلا بورگز شهر رم در ایتالیا

این تندیس که ۱۸۵ سانتی‌متر ارتفاع دارد و از مرمر سفید ساخته شده، کار استاد ابوالحسن صدیقی است که در سال ۱۳۲۹ طی مراسمی در ویلا بورگز، یکی از پارک‌های شهر رم در ایتالیا نصب شد. گوستینوس آمبروزی - مجسمه‌ساز ایتالیایی - پس از دیدن مجسمه‌ی فردوسی در «ویلا بورگز» ایتالیا گفت: «دنیا بداند، من خالق مجسمه فردوسی را "میکل‌آنژ شرق" شناختم. میکل‌آنژ بار دیگر در مشرق زمین متولد شده ‌است.»

استاد صدیقی، در مراسم رونمایی از مجسمه فردوسی در شهر رم گفت: تعجب می‌کنم چرا به جای نشان شجاعت، نشان عالی هنر به من عطا شده، زیرا در سرزمین مجسمه سازان بزرگی مانند میکل آنژ و لئوناردو داوینچی، کسی که از ایران بیاید و مجسمه حکیم فردوسی را در پایتخت این کشور - رم - نصب کند شایسته نشان شجاعت است!