فقط فردا رایگان است !

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به مناسبت روز جهانی موزه و میراث فرهنگی و در راستای اهداف مشترک و همکاری با سازمان میراث فرهنگی و همگام با مجمع جهانی موزه ها ، خزانه جواهرات ملی در روز

جهانی موزه برابر با دوشنبه 28 اردیبهشت ماه ، به صورت رایگان پذیرای بازدیدکنندگان گرامی است.

نشانی : تهران، خيابان فردوسی، شماره 213، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، خزانه جواهرات ملی.