شهر اشکانی پالمیرا به دست داعش افتاد

تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که به دنبال ورود شمار زیادی از اعضای مسلح گروه داعش به منطقه باستانی پالمیرا ، نظامیان حامی دولت از این منطقه عقب نشینی کردند.

با عقب نشینی ارتش و نظامیان حامی دولت سوریه، کل منطقه باستانی پالمیرا ( تدمر ) در مرکز این کشور به تصرف داعش درآمد.
هم اکنون این نگرانی جدی وجود دارد که اعضای داعش به تخریب و غارت آثار و بناهای تاریخی و باستانی چندهزار ساله منطقه پالمیرا اقدام کنند.
 تلویزیون رسمی سوریه اعلام کرد که به دنبال ورود شمار زیادی از اعضای مسلح گروه داعش به منطقه باستانی پالمیرا ، نظامیان حامی دولت از این منطقه عقب نشینی کردند. 
در خبر فوری تلویزیون رسمی سوریه آمده است که قبل از عقب نشینی، اکثر ساکنان غیرنظامی منطقه پالمیرا از این منطقه منتقل شدند. 
همچنین اعضای داعش سعی می کنند وارد بخش های تاریخی و باستانی منطقه پالمیرا شده و در آنجا متمرکز شوند.
سازمان میراث فرهنگی سوریه هم اعلام کرد که شمار زیادی از آثار باستانی از منطقه پالمیرا به جای امن منتقل شده اند.

شهر تاریخی پالمیرا در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت است و تا 4 سال قبل و پیش از بحران سوریه، میزبان شمار زیادی از گردشگران خارجی بود.
این شهر تاریخی در 215 کیلومتری شمال شرقی دمشق قرار دارد.
داعش از ابتدای هفته جاری پیشروی به سمت این منطقه باستانی تاریخی را آغاز کرده بود اما با مانع ارتش سوریه روبه رو شد.
گروه مسلح دولت اسلامی معروف به داعش هم اکنون مناطق وسیعی از سوریه و عراق را در کنترل خود دارد. قبل از این داعشی ها با حمله به موزه اصلی شهر موصل عراق و مناطق باستانی اطراف آن، همه مجسمه های تاریخی و آثار باستانی آن را تخریب کردند.

برای آشنایی با این شهر باستانی بر روی شهر تاریخی پالمیرا یا تدمر کلیک کنید