حمله خونین خارپشت به مرد کشاورز در خرم آباد + عکس

شب گذشته مردی را که بر اثر اصابت ۸ تیغه پرتاب شده توسط جوجه تیغی به بدنش مجروح شده بود به اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد آوردند.