خط چشم:

 

 

نکاتی برای کشیدن خط چشم :

- خودتان را تا حد ممکن راحت مقابل آیینه قرار دهید . و لازم به ذکر است که بهترین موقعیت نشسته است .

- چشمی‌را که می‌خواهید خط چشم بکشید بسته نگه دارید .

- با انگشت وسط دست ،گوشه خارجی چشم را نگه دارید .

- آرنج خود را روی سطح محکمی‌قرار دهید و مطمئن شوید که متزلزل نخواهد شد .

- خط چشم را به نرمی‌از گوشه داخلی چشم به گوشه بیرونی چشم بکشید .

_ چشمانتان را باز کنید و نتیجه عمل خود را ببینید ، و اگر ضخامتش کم بود همین عمل را دوباره تکرار کنید .آشنایی با انواع خط چشم :1 – مدادی :

نوعی از خط چشم است که به آسانی کشیده می‌شود . مداد نازک و با رنگی مبهم برای کسانی مناسب است که مبتدی هستند و تازه شروع به یاد گیری کرده اند و همچنین برای استفاده روزمره نیز مناسب است. یکی از ویژگی‌های خوب این نوع خط چشم این است که به راحتی با استفاده از آب به طور کامل پاک می‌شود .

2 – خط چشم مایع :

این نوع خط چشم ، سخت ترین نوع خط چشم است .ولی نتایج بسیار خوبی دارد و چشم را بسیار زیبا نشان میدهد و نسبت به انواع دیگر خط چشم‌ها برازندگی بیشتری دارد . و برای موقعیت‌های خاص بسیار مناسب است .