رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان !

معمولا تصادفات جاده ای در آلمان بر اثر سرعت زیاد یکی از خودروها و در بزرگراه ها رخ می دهد اما اینبار یک تانک انگلیسی در شهر  لیپه آلمان خودرو یک دختر 18 ساله که تازه رانندگی یاد گرفته بود را له کرد. به گفته پلیس این تانک 62 تنی نزدیک به 12 هزار یورو خسارت به خودرو وارد کرده است.

به گفته پلیس، این تانک ۶۲ تنی وقتی یک تویوتای هاچ بک به یکباره در مقابلش ظاهر شد، نتوانست بموقع ترمز کند و از روی آن رد شد.

رد شدن تانک از روی خودرو تویوتای بانوی جوان !