زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری + عکس

گون کوپر (Gün Koper) متولد 9 ژوئیه 1986 در استانبول ترکیه می باشد. او پسر مجید کوپر کارگردان و بازیگر ترکیه ای می باشد. عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان

گون کوپر در سال 2013 در فصل دوم سریال روزی روزگاری در نقش نوجوانی عثمان پسر کوچک علی کاپیتان نقش آفرینی کرد.عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان

فیلم شناسی

سال--------در نقش----------- فیلم و سریال

2011        اسماعیل            شب اول جدایی

2011         کمال                عشق و انقلاب

2013      عثمان آکارسو       سریال روزی روزگاری 

2014         هاچی              گردن پایک

عکسهای عثمان در سریال روزی روزگاری

عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان عثمان در سریال روزی روزگاری, بیوگرافی عثمان در سریال روزی روزگاری, داستان سریال ترکی روزی روزگاری, قسمت اخر سریال روزی روزگاری, زندگینامه عثمان در سریال روزی روزگاری, عکسهای عثمان در سن بزرگسالی, عثمان در سن نوجوانی, عثمان اکارسو در سن کودکی, بیوگرافی عثمان در دوران نوجوانی, عروسی عثمان

گروه ترجمه و گردآوری سایت نون و آب

------------------------------------------

مطالب مرتبط:

زندگینامه بهار در سریال روزی روزگاری + عکس

زندگینامه جمیله در سریال روزی روزگاری + عکس

زندگینامه علی کاپیتان سریال روزی روزگاری + عکس

خلاصه قسمت آخر سریال ترکیه ای روزی روزگاری + عکس

 زندگینامه عارف در سریال روزی روزگاری + عکس

زندگینامه مته در سریال روزی روزگاری + عکس