احکام جدید داعش برای ماه رمضان

گروه تروریستی داعش با صدور حکمی، زمان خواندن نماز و افطار در ماه رمضان را به میل خود تغییر داد و بازدید در این ماه را منع و حتی رفتن به خرید پس از افطار را ممنوع اعلام کرده است.

بنا به گزارش های واصله، گروه تروریستی داعش در آستانه ماه رمضان با صدور حکمی برپایی نماز مستحبی "تراویح" در این ماه مبارک را در شهر موصل در شمال عراق ممنوع اعلام کرد.
روزنامه الصباح شنبه در گزارشی از این اقدام داعش خبر داد و افزود: "گروه داعش از تمامی امام های جماعت مساجد خواسته است این دستور را اجرا کنند."
بنا بر این گزارش، مجازات رعایت نکردن این دستور اعدام است.
نماز تراویح، نمازی است که مسلمانان اهل سنت در ماه مبارک رمضان پس از نماز عشاء برپا می کنند.
شیخ عدنان یکی از مفتیان می گوید:" گروه تروریستی داعش در امور خدا وپیامبرش نیز دخالت می کند. آنان حتی زمان خواندن نماز و افطار را به میل خود تغییر داده اند."
داعش که پیشتر سیگار کشیدن را حرام و مجازات آن را 80 ضربه شلاق اعلام کرده بود، این مجازات را در ماه رمضان تشدید کرده و افزود:"هر کس در این ماه سیگار بکشد سرش از بدن جدا خواهد شد.
احکام جدید داعش برای ماه رمضان