تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی

تاریخ نشان داده که طی سالیان گذشته کشور انگلستان جز سیاهی و دشمنی با کشورمان ایران، هیچ نقطه روشنی نداشته است. این کشور استعمارگر همواره تلاش کرده با ضعیف کردن ایران به اهداف شوم خود برسد. از قراردادهای ننگین تا دخالت های آشکار در امور داخلی کشورمان، برای ضعیف کردن ایران و بهره بردن از کشورمان استفاده کرده است. ( جدا کردن افغانستان از ایران در سال ۱۸۵۷ بر اساس پیمان پاریس، تحمیل قرارداد رویتر (۱۸۷۲) که بر اساس آن، ایران به مدت ۷۰ سال کاملا به انگلستان فروخته شد، جدا کردن بخشی از بلوچستان از خاک ایران در سال ۱۸۸۷، تحمیل قرار داد دارسی به ایران برای اکتشافات، استخراج و غارت منابع نفتی در سال ۱۹۰۱) اینها نمونه ای از خیانت های انگلستان در دوران قاجار است که در کل تاریخ کشور خیانتها بی شمار است.

در جدیدترین اقدام، سایت بی‌ بی‌ سی فارسی در راستای پروژه استعماری دولت انگلیس مبنی بر حذف نمادهای تمدن بزرگ ایران، اقدام به تخریب زبان فارسی کرده است. در برنامه «پرگار» به سردبیری و اجرای «داریوش کریمی» که به صورت میزگرد برگزار می‌شود، یک برنامه با موضوع زبان و خط فارسی، روی آنتن رفت که در آن به ناکارآمدی خط فارسی و انتخاب خط جایگزین برای خط کنونی می‌پردازد! و این سوالات مطرح شد :  با خط فارسی چه باید کرد؟ آیا باید آن را اصلاح کرد؟ دست‌ نخورده گذاشت؟ یا باید آن را با خط دیگری عوض کرد؟

در این راستا سردبیر پرگار اظهار داشت: خط فارسی اینقدر سخت است که اول باید خط را بفهمید و کلی کلنجار بروید تا بعد برسید به زبان، یعنی انگار این خط یک سدی است! با این پیشنهاد رادیکال موافق هستید که ما یکی دوتا خط دیگر هم داشته باشیم مثل متون علمی و مثل پیامک‌ها و این خط اصلی را هم نگه داریم و گاهی با هم تلفیق کنیم؟

بعد از این مقدمه‌چینی مجری شبکه انگلیسی بی‌بی‌سی فارسی، افرادی که با عنوان کارشناس به این برنامه دعوت شده بودند، این خط تخریب را دنبال کردند.
به عنوان نمونه فردی به نام محمود فلکی تحت عنوان کارشناس برنامه گفت: من فکر می‌کنم که خط اصلی رو میشه با لاتین (پرسیک، فینگلیشی) نوشت! این [فینگلیشی] خط اصلی باشه و در کنارش خط فارسی در مدارس هم تدریس بشه.
این توطئه در حالی است که خط فارسی مانند زبان فارسی يكی از اركان اصلی هويت ايرانی است، از این‌رو بی‌بی‌سی می‌کوشد تا به این واسطه، زمينه‌‌ای برای غربزدگی و کنار گذاشتن ميراث ملی ایرانیان - كه پیش از این در تركيه نمونه استعمار و سلطه فرهنگی آن اتفاق افتاده است - آماده کند.

تلاش شبکه بی بی سی برای حذف خط فارسی