آب دریاچه ارومیه به کمتر از ۵ درصد رسید !

در حال حاضر حدود ۲۰درصد از مساحت دریاچه ارومیه باقی‌مانده اما کمتر از ۵درصد آب دارد و این مسئله موجب شده هوای ارومیه و اطراف آن در زمستان ۲ درجه سردتر و در تابستان ۲ درجه گرم‌تر شود.

بهرام طاهري روز گذشته در همايش دو روزه مديريت و مهندسي تالاب‌ها، افزود: 7ميليارد مترمكعب آب تجديد‌پذير در حوضه آبريز درياچه اروميه وجود دارد و مصرف آب شرب و سطحي در اين بخش حدود 500ميليون مترمكعب است. مشاور وزير نيرو به چاه‌هاي غيرمجاز در حوضه آبريز درياچه اروميه اشاره كرد و گفت: حدود 95هزار حلقه چاه در حوضه آبريز درياچه اروميه وجود دارد كه نيمي از آنها غيرمجاز است بنابراين بايد تصميمات اساسي در مورد اين چاه‌ها اخذ شود كه در اين زمينه از سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان ملل درخواست همكاري داريم.

طاهري درباره نمك‌هاي درياچه اروميه گفت: برخي معتقدند در فرايند احيا نبايد نمك‌هاي درياچه برداشت شود درحالي‌كه بايد برداشت شود زيرا نمكي كه اكنون در بستر درياچه وجود دارد داراي غلظتي حدود نيم كيلو‌گرم در هر ليتر است بنابراين تمام آب‌هاي وارد شده را جذب مي‌كند. آنطور كه مشاور وزير نيرو مي‌گويد: حدود يك سوم جمعيت حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش كشاورزي، 50درصد خدمات و 20درصد بخش صنعت فعاليت مي‌كنند كه بخش كشاورزي با 15درصد درآمد حدود 82درصد آب حوضه را استفاده مي‌كند.

آب دریاچه ارومیه به کمتر از ۵ درصد رسید !