کودکان داعشی تنها 2 راه دارند

گروه تروریستی داعش پس از به خدمت گرفتن کودکان، فقط 2 راه پیش روی آنان قرار می دهند.

به گزارش نون و آب به نقل از العالم، روزنامه "تایمز" چاپ انگلیس روز شنبه در مطلبی تأکید کرد: کودکان و نوجوانانی که زیر سلطه داعش قرار دارند فقط با یکی از این دو گزینه مواجه می شوند، آموزش برای جنگیدن جهت تبدیل شدن به یکی از عناصر این گروه یا آموزش برای تبدیل شدن به یک انتحاری.

تایمز خاطرنشان کرد، محمد (15 ساله) از کسانی است که خواست یکی از عناصر این گروه باشد، اما برادر بزرگترش که 19 ساله است، برای انجام عملیات انتحاری داوطلب شد.

محمد می گوید که 500 کودک و نوجوان در انتظار نوشته شدن اسامی آنان در لیست داعش هستند.

وی تأکید کرد که بسیاری از این کودکان غیر سوری هستند.

شعارهای این کودکان در این گزارش، بیانگر آن است که داعش در حال کار کردن روی تفکرات کودکان و شستشوی مغزی آنان جهت ارتکاب هرگونه جرم و جنایت است.

کودکان داعشی تنها 2 راه دارند