کنسل شدن کنسرت های بهنام صفوی به دلیل جراحی مغز

بهنام صفوی که در دو سال اخیر به دلیل وجود یک تومور در مغزش تحت معالجه بوده به تازگی با مراجعه به متخصص متوجه شده برخلاف انتظار رشد تومور کند نشده و بزرگتر شده است و به گفته مدیر برنامه اش حالا او برای خارج کردن و بررسی تومور باید بستری شود.

جراحی که به زودی انجام خواهد شد، میلاد لطیفی می گوید بعد از این جراحی، شدت بیماری و شکل درمان آن مشخص خواهد شد و از هواداران می خواهد که شکیبایی به خرج دهند.

او کنسل شدن کنسرت های این خواننده را دلیلی بر جدی بودن موضوع عنوان می کند و می گوید از همه دوستداران این خواننده می خواهم با شماره های منزل این خواننده و دوستان و نزدیکانش تماس نگیرند تا آرامش او برای درمان بهم نخورد.

کنسل شدن کنسرت های بهنام صفوی به دلیل جراحی مغز