تجاوزهای سریالی به زنان با استفاده از کلاه گیس

اعضای باند زورگیری با کلاه‌گیس تغییر قیافه می‌دادند و نقشه‌های شوم خود را به اجرا می‌گذاشتند.

آنها پس از سوار كردن زنان و دختران به‌خودروي خود، آنها را ربوده و پس از انتقال به محلي خلوت دست به آزار و اذيت و سرقت اموالشان مي‌زدند.اعضاي اين باند 20روز قبل با شكايت زن جواني تحت تعقيب پليس شهرستان اهواز قرار گرفتند. زن جوان در شكايت خود به مأموران گفت: غروب بود كه از محل كارم در يكي از خيابان‌هاي اهواز بيرون آمدم و كنار خيابان منتظر تاكسي بودم تا به خانه بروم. در همين هنگام يك خودروي پرايد مقابلم توقف كرد كه پسر جواني پشت فرمان آن نشسته بود.

به غيراز او مردی هم روی صندلی عقب نشسته بود كه وانمود مي‌كرد مسافر است. سوار ماشين شدم و راننده به راه افتاد اما ناگهان تغيير مسير داد و به محض اينكه اعتراض كردم، جواني كه روي صندلي عقب نشسته بود چاقويي روي پهلويم گذاشت و تهديد كرد كه هرچه پول و طلا دارم در اختيارش قرار دهم. در آن لحظه وحشت كردم و از ترس جانم پول‌هايم را به همراه گوشي تلفن همراهم و ساعت مچي‌ام در اختيار آنها قرار دادم. من تصور مي‌كردم كه آنها رهايم مي‌كنند اما سارقان مرا به پاركي در حاشيه اهواز بردند و مورد آزار و اذيت قرار دادند. پس از آن كنار همان پارك مرا از ماشين به بيرون انداختند و فرار كردند. درآن شرايط وقتي مي‌خواستم شماره پلاك ماشين دزدان را يادداشت كنم متوجه شدم كه روي آن گل پاشيده‌اند تا خوانده نشود.

شكايت‌های سريالی

با شكايت زن جوان، اكيپي از كارآگاهان پليس آگاهي با دستور سرهنگ خواجوي، رئيس پليس آگاهي استان خوزستان جست و جو براي شناسايي زورگيران مسلح را شروع كردند. مأموران با كمك مالباخته به چهره‌نگاري زورگيران پرداختند اما هيچ ردي از مردان شيطان صفت به‌دست نيامد. درشرايطي كه كارآگاهان سرگرم تحقيق در اين پرونده بودند چند شكايت مشابه ديگر نيز در اداره آگاهي مطرح شد كه نشان مي‌داد اعضاي باند به‌صورت سريالي دست به ربودن زنان، آزار و اذيت و سرقت اموال آنها مي‌زنند. همه شاكيان مي‌گفتند كه دزدان بعد از زورگيري با تهديد سلاح آنها را مورد آزار و اذيت قرار داده و سپس در محلي خلوت رهايشان كرده‌اند. آنچه در بين همه سرقت‌ها مشترك بود اين بود كه دزدان 3مرد جوان بودند كه پلاك ماشين خود را با گل و لاي پوشانده بودند.

تغيير چهره

تنها سرنخ پليس براي دستگيري مردان شيطان‌صفت تصاوير چهره‌نگاري شده آنها و مشخصات ظاهري خودرويشان بود. تحقيقات كارآگاهان ادامه يافت و تيم‌هاي نامحسوس به جست‌وجو در خيابان‌ها و نقاط خلوت شهر پرداختند تا اينكه در نهايت ردي از زورگيران به‌دست آمد. مأموران پليس آگاهي استان خوزستان اواخر هفته گذشته مخفيگاه متهمان را شناسايي كردند و هر 3عضو باند را در عملياتي غافلگيرانه به دام انداختند. در مخفيگاه متهمان حتي خودروي پرايدي كه پلاك‌هايش با گل پوشيده شده بود نيز كشف شد اما نكته‌اي كه عجيب به‌نظر مي‌رسيد اين بود كه سارقان هيچ شباهتي با تصوير چهره‌نگاري نداشتند.

سر 2 نفر از دزدان كچل بود اما در تصويري كه از آنها وجود داشت، 2 جوان با موهاي بلند و فرفري بودند. ديگري نيز جواني بود كه در تصوير چهره‌نگاري شده‌اش موهاي بلندي داشت. آنجا بود كه مأموران حدس زدند متهمان خود را گريم مي‌كردند تا چهره‌شان شناسايي نشود. حدس آنها وقتي درست از آب درآمد كه كارآگاهان در خانه يكي از دزدان 3كلاه گيس پيدا كردند. دزدان وقتي براي سرقت به خيابان‌ها مي‌رفتند از اين كلاه گيس‌ها استفاده مي‌كردند.
اين 3زورگير كه همگي حدودا 23ساله هستند در بازجويي‌ها اعتراف كردند كه در زمان‌هاي خلوت (هنگام ظهر و شب) سوار بر خودروي پرايد مي‌شدند و بعد از شناسايي طعمه‌شان از بين زنان و دختراني كه در خيابان منتظر تاكسي بودند، آنها را سوار خودروي خود كرده و پس از آن نقشه شومشان را عملي مي‌كردند.
متهمان تاكنون به 5فقره سرقت از زنان به اين شيوه اقرار كرده‌اند. با وجود اين هر 3براي انجام تحقيقات تكميلي و شناسايي جرايم احتمالي ديگر و شاكيان جديد در اختيار مأموران پليس آگاهي استان خوزستان قرار گرفته‌اند.

تجاوزهای سریالی به زنان با استفاده از کلاه گیس