مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

یک مار پیتون که یک خارپشت را بلعیده بود به سرانجامی تلخ مبتلا شد و هم خودش و هم خارپشت کشته شدند.

خارپشت در درون شکم مار تیغ‌هایش را باز و در شکم مار فرو کرد. نتیجه، خونریزی داخلی مار و کشته شدن مار بود.

مأموران حیات وحش که با جثه عظیم و باد کرده مار پیتون مواجه شده بودند با باز کردن شکم مار، تیغ‌های خارپشت را در جدار شکم مار یافتند و در این حال جثه مرده خارپشت را نیز از درون شکم مار درآوردند.

مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

مار پیتون با خوردن خارپشت ، جانش را از دست داد + عکس

مطلب مرتبط

حمله خونین خارپشت به مرد کشاورز در خرم آباد + عکس