عکس بوسیدن ریما رامین فر توسط امیر جعفری

امیر جعفرى و همسرش ریما رامین فر، پس از اعلام نام ریما رامین‌فر به عنوان بهترین بازیگر کمدى زن.

عکس بوسیدن ریما رامین فر توسط امیر جعفری