برخورد شهاب سنگ با منزل مسکونی در همدان ! + عکس

یک قطعه شهاب سنگ در شهر فامنین استان همدان به یک خانه برخورد کرد.
به گزارش نون و آب به نقل از باشگاه خبرنگاران، این شهاب سنگ یک کیلوگرمی ساعت هشت و سی دقیقه روز شنبه، پس از برخورد و آسیب رساندن جزئی به سقف یک منزل مسکونی، تکه تکه شد و در اثر سوختن، مقداری از آن به خاکستر تبدیل شده است. 
گفتنی است، تکه های این شهاب سنگ برای بررسی بیشتر به آزمایشگاهی در همدان ارسال شد.

برخورد شهاب سنگ با منزل مسکونی در همدان ! + عکس

برخورد شهاب سنگ با منزل مسکونی در همدان ! + عکس