سخنان ماندگار و کوتاه شهید دکتر بهشتی

سخنان بزرگان, سخنان شهید دکتر بهشتی, جملات کوتاه دکتر بهشتی, سخنان ناب و مادگار دکتر بهشتی, عکس دکتر بهشتی, شهادت دکتر بهشتی, پیامک شهادت دکتر بهشتیاگر باهمت یک یک شما تولید داخلی بالا نرود ومصرف روزانه داخلی پائین نیاید ، دیریا زود دشمنان شما و دشمنان آزادی و استقلال و آیین شما می توانند شما را در معرض تهدید اقتصادی قرار بدهند.  "شهید دکتر بهشتی"

ما در زیر بار سختی ها و مشکلات و دشواری ها قد خم نمی کنیم. ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند. تنها موقعی سرپا نیستیم که یا کشته شویم، و یا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم و الا هیچ قدرتی پشت ما را نمی تواند خم کند. "شهید دکتر بهشتی"

شهادت برای یک آرمان وسیله است اما برای یک انسان چیزی است شبیه هدف؛ اگر نگویم هدف است. "شهید دکتر بهشتی"
 

در زندگی دنبال کسانی حرکت کنید که هر چه به جنبه های خصوصی تر زندگی ایشان نزدیک شوید تجلی ایمان را بیشتر می بینید. "شهید دکتر بهشتی"

 

وای بر آن انقلاب و انقلابی که در بامداد پیروزی بخواهد. به محیط  آرام و آسایش دهنده ی انقلاب پیروز شده، دل ببندد و با شهادت و مبارزه و پیکار خداحافظی کند. "شهید دکتر بهشتی"

 

در نسخه پیشنهادی، اصلی برای بهترین کیفیت ممکن نظارت مردم بر کار حکومت ، که مهمترین اصل است و از اصل عالی امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اتخاذ شده تدوین شده است. "شهید دکتر بهشتی"

 

هیچ زیربنای اجتماعی از آن زیربنای شوم خطرناکتر نیست که انسانی یا انسانهایی بتوانند  هر چه میخواهند بکنند بی آنکه بشود بر آنها خرده گرفت و بی آنکه بشود از آنها بازخواست کرد. مسئولیت در جامعه اسلامی مسئولیت متقابل است. "شهید دکتر بهشتی"

 

خودت را به دست حوادث و جریانها نسپار ... چون خدا تو را آفریده است تا به وجود آورنده جریانها باشی ،نه تسلیم شونده در برابر جریانها. "شهید دکتر بهشتی"

کسانی که خواهان خدمت در سمت زمامداری امتند باید نخست وضع خود و خانواده خود را از نظر سطح زندگی روشن کنند . اگر آماده آن هستند که در سطح کم درآمدترین مردمی که در قلمرو زمامداری آنهایند، زندگی کنند دراین راه گام بردارند وگرنه ، نه . "شهید دکتر بهشتی"

ما ایمانمان را، اخلاصمان را، عملمان را درست می‌کنیم و با اسلام منطبق می‌کنیم، این را داشته باشیم یاری خدا، تضمین شده است. "شهید دکتر بهشتی"

در زندگی دنبال کسانی حرکت کنید که هر چه به جنبه های خصوصی تر زندگی ایشان نزدیک شوید تجلی ایمان را بیشتر می بینید.  "شهید دکتر بهشتی"

تلخی برخورد صادقانه را بر شیرینی برخورد منافقانه ترجیح می دهم. "شهید دکتر بهشتی"

 

راسخون