بهرام رادان نسبت به خبر روزنامه کیهان واکنش نشان داد

به دنبال رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان، بهرام رادان با انتشار مطلبی در توئیتر خود نوشت : «رای دیروز دیوان عالی آمریکا در قانونی اعلام کردن ازدواج همجنسگراها اتفاقی تاریخی بود، شاید به اندازه لغو برده داری ... از لینکلن تا اوباما»

بهرام رادان نسبت به خبر روزنامه کیهان واکنش نشان داد

این اظهارات به سرعت با واکنش کاربران شبکه های مجازی روبرو شد و به سرعت در فضای مجازی و دیگر رسانه های داخلی منعکس شد تا جایی که روز گذشته روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان «حمایت یک بازیگر سینما از همجنس بازی!» به انتقاد از اظهارات رادان پرداخت .

بهرام رادان نسبت به خبر روزنامه کیهان واکنش نشان داد

اما بهرام رادان در واکنش به این خبر روزنامه کیهان با انتشار نامه ای از اظهارات قبلی خود عقب نشینی کرده و از مردم عذرخواهی کرد.

در متن نامه بهرام رادان به حسین شریعتمداری آمده است : « ... آنچه به عنوان نظر بنده در فضای مجازی در خصوص رای دیوان آمریکا در خصوص قانون همجنسگراها منتشر شد اشتباه بوده و در شان مردم ایران نبوده است که از این بابت عذرخواهی می کنم.

منظور از بزرگنمایی، بدتیتر زدن اشاره به رسانه های بیگانه خارج از کشور بود که منتظر فرصت هستند تا از یک هنرمند وطنی نماد مخالفت و جدایی طلبی بسازند.

در مملکتی آب حیات می نوشیم که ازدواج سنت پیامبر و امری پسندیده است. قوانین آمریکا هیچ محلی از اعراب در جمهوری اسلامی ایران ندارد و در کشور ما صراحتا ازدواج همجنسگراها امری ست قبیح و ناموزون با شرع و عرف و قانون...»

بهرام رادان نسبت به خبر روزنامه کیهان واکنش نشان داد