کشف اشیای 2500 ساله در کرج

ارزش تقریبی این اشیاء تاریخی 40 میلیارد ریال برآورد شده است.

این اشیاء عتیقه شامگاه چهارشنبه دهم تیرماه جاری دریک عملیات ضربتی از یک باند قاچاق اشیاء تاریخی دراستان البرز کشف شد.

اشیاء کشف شده با قدمت دو هزار و 500 ساله متعلق به شهرستان جیرفت استان کرمان است که توسط قاچاقچیان به شمال کشور انتقال و پس ازآن در راه استان البرز خودروی قاچاقچیان توسط ماموران اطلاعات سپاه البرز متوقف شد.

قرار بود این اشیاء تاریخی درالبرز و تهران به فروش برسد که قاچاقچیان ناکام ماندند.

براساس این گزارش این باند قاچاق عتیقه درسال های گذشته اشیای تاریخی شهرستان جیرفت را با قیمت های نجومی به دلالان و کلکسیونرهای تهران و کرج می فروختند.

در این گزارش اشاره ای به تعداد دستگیر شدگان نشده است.

کشف اشیای 2500 ساله در کرج