بازی جدید داعش در کمین کودکان

عناصر گروه تروریستی داعش پیش از این نیز با تولید بازی “صلیل الصوارم”، عناصر خود را قهرمان هایی به تصویر کشیدند که با دشمن – که همان ارتش های عربی است- می جنگند.

این روش، همان روش شست و شوی مغزی است که مادر مجری حمله تروریستی در شهر سوسه در تونس به آن اشاره کرد و گفت که پسرش حتی از کشتن یک موش می ترسید و بعد از شست و شوی مغزی با این بازی الکترونیکی، توانست دست به کشتن ۳۸ نفر بزند.

عناصر داعش با توجه به توان فنی خود می توانند وارد بازی “کول اف دیوتی ۸″ شده و با بازیکن صحبت کنند، گفتنی است، تروریست ها، بازی های آنلاین را به عنوان وسیله ای برای نفوذ به افکار کودکان و نوجوانان قرار داده اند؛ همان طور که با استفاده از شبکه های اجتماعی، عواطف عامه مردم را به سوی خود جلب کرده و تعداد زیادی از آنها را به عضویت در این گروه ترغیب کرده اند.

بازی جدید داعش در کمین کودکان