به آینه بیش از ۳ دقیقه نگاه نکنید !

پژوهشگران آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که نگاه کردن بیش از سه دقیقه به آینه به از دست رفتن انرژی و در نتیجه خستگی و در برخی موارد نیز به از دست دادن حافظه و پیری زود رس منجر می‌شود.
 

به گزارش نون و آب به نقل از العالم، دانشمندان معتقدند با خيره شدن زيادي به آينه ميدان انرژي پيرامون انسان شروع به ضعيف شدن مي کند به گونه اي که بدن مقاومت خود را در برابر تاثيرات محطيي پيرامون خود از دست مي دهد و آينه به جذب کننده انرژي تبديل مي شود.

اين پژوهشگران بر اين باورند که شعور باطني، آينه را مانند لوح هاي فشرده اي مي داند که اطلاعاتي که فرد در برابر آينه بازگو مي کند را حفظ و بيان کرده و بدين ترتيب مزاج افراد را نيز حفظ مي کند و همين نکته آن را به منبع انرژي فراواني تبديل کرده است.

آنان در عين حال خاطرنشان مي کنند که آينه ممکن است داراي تاثيرات مثبتي نيز برانسان باشد زيرا زماني که انسان با لبخند در آينه به خود نگاه مي کند به انرژي مثبتي دست مي يابد و اين انرژي از آينه به صاحب تصوير انعکاس مي يابد و ذهن وي براي موفقيت و خوش شانسي برنامه ريزي مي کند.

به آینه بیش از ۳ دقیقه نگاه نکنید !