زندگینامه شیوا ابراهیمی + عکس

شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودن

شیوا ابراهیمی بازیگر تلویزیون و سینما اگر چه تعداد قابل توجهی فیلم و سریال در کارنامه هنری خود دارد ولی تاکنون نقش قابل توجهی را در این سالها ایفا نکرده است و اطلاعات دقیقی از تاریخ تولد ,تحصیلات ایشان در دسترس نمی باشد به محض اطلاع از این اطلاعات در همین محل قرار خواهد گرفت.

شیوا ابراهیمی ازدواج کرده و دختری به نام نفس دارد.

شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودن

سریال های شیوا ابراهیمی 

سریال فرات ( مازیار میری – ۱۳۸۹ )

سریال پرده نشین (بهروز شعیبی – ۱۳۹۳ )

سریال داوران ( احمد امینی – ۱۳۹۲ )

سریال مدینه ( سیروس مقدم – ۱۳۹۲ )

سریال  شاید برای شما هم اتفاق بیفتد (افشین صادقی – ۱۳۹۱ )

سریال آخرین غزل (نادر برهانی مرند- بیژن صمصامی – ۱۳۸۷)

 

سریال کهنه سوار ( اکبر خواجویی- ۱۳۷۶ )شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودن

 فیلم‌شناسی

فیلم خواب لیلا (مهرداد میر فلاح – ۱۳۸۶ )

فیلم شام آخر (فریدون جیرانی- ۱۳۸۶ )

فیلم‌تلویزیونی فرجام(  دکتر امیرحسن ندایی – ۱۳۹۲)

فیلم  گنجشکک اشی‌مشی  (وحید نیکخواه‌آزاد – ۱۳۹۲ )

فیلم فرزند افیون  (مجید جوانمرد – ۱۳۸۵ )

فیلم جایی برای بودن ( بهروز شعیبی – ۱۳۹۰ )

فیلم گلهای خیابانی ( علی احمدی – ۱۳۸۹ )

فیلم پیش خواهد آمد (بهروز شعیبی – ۱۳۸۹ )

فیلم تلویزیونی «سه ماهی» (حمیدرضا قربانی –  ۱۳۹۲)

 

عکسهای شیوا ابراهیمی

شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودنشیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودنشیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودنشیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودن

شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی, عکسهای شیوا ابراهیمی, همسر شیوا ابراهیمی, عکس دختر شیوا ابراهیمی, عکسهای جدید شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی در فیسبوک و اینستاگرام, سلفی جدید شیوا ابراهیمی, بیوگرافی شیوا ابراهیمی, زندگینامه شیوا ابراهیمی, شیوا ابراهیمی و همسرش, دختر شیوا ابراهیمی در سریال جایی برای بودن