بهنام صفوی همچنان تحت مراقبت های ویژه + عکس

لطیفی، مدیر برنامه بهنام صفوی گفت: بهنام صفوی همچنان در اتاق ایزوله‌ مراقبتهای ویژه بستری است. وی گفت: بازگشت بهنام صفوی به شرایط عادی، چند ماهی به طول می انجامد، این جراحی پایان درمان نیست و در واقع آغاز مرحله‌ جدیدی از درمان بهنام است و احتمال درمان با شیمی درمانی ادامه خواد یافت.

بهنام صفوی همچنان تحت مراقبت های ویژه + عکس