نمای نزدیک از حشرات و گیاهان:

  ( عکس ها از آرشیو وب سایت هنری Sib.ir )

 

   Lizard، عکس از ابراهیم باختری بناب

 rain & manitisa، عکس از ابراهیم باختری بناب

 Ant، عکس از ابراهیم باختری بناب

 قاصدک، اثر حمید منوچهری

شکار و شکارچی، اثر ابراهیم باختری بناب

 Fantasy land، اثر مجتبی زینل زادگان

 

برای مشاهده آثار بیشتر به وب سایت هنری Sib.ir  مراجعه کنید