عکس برخورد صاعقه با برج میلاد

لحظه برخورد صاعقه با دکل برج میلاد تهران توسط خبرگزاری مهر به تصویر کشیده شد.

عکس برخورد صاعقه با برج میلاد