هشدار کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره سفر به لبنان

وزارت خارجه کشورهای حاشیه خلیج فارس بار دیگر نسبت به سفر مردم این کشورها به لبنان هشدار داد و وزارت خارجه بحرین از شهروندان بحرینی موجود در لبنان خواست تا این کشور را فورا ترک کنند.

به گزارش نون و آب به نقل از ایرنا از بیروت، کشورهای حاشیه خلیج فارس از شهروندان این کشورها خوستند تا از سفر به لبنان خودداری کنند. در همین رابطه، سفارت کویت نیز از شهروندان کویتی حاضر در لبنان خواست تا به خاطر شرایط امنیتی پیش آمده لبنان، این کشور را ترک کنند. 
در رابطه با این موضوع، روزنامه لبنانی البناء در شماره امروز خود (سه شنبه) نوشت: هشدار کشورهای خلیج درباره عدم سفر به لبنان را نمی شود مساله ای ساده انگاشت، به ویژه اینکه دولت های سعودی و کویت و بحرین همگی با یکدیگر این تصمیم را اتخاذ می کنند. 
اولا تصمیم گیری این دولت ها مبتنی بر اطلاعات برگرفته از منابع رسانه ای نیست، دوم اینکه نسبت به این کشورها، لبنان کشوری دورافتاده و بی اهمیت نیست که به صرف انتشار اخبار نگران کننده درباره وضعیت امنیتی آن و احتمال بدتر شدن اوضاع، شاهد تصمیمی به این بزرگی از سوی آنها باشیم. 
این تصمیم دلیلی ندارد جز اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس از طریق سفارت خانه های خود و روابط سیاسی و صف بندی های خاص، در لبنان حضور قوی دارند و این کشورها تماشاگر اوضاع نیستند بلکه خود آنها نقش فعال در ایجاد چنین وضعیتی دارند. 
روزنامه البناء افزود: تصمیم کشورهای حاشیه خلیج فارس به ممانعت از سفر شهروندان خود به لبنان از دو حال خارج نیست: حالت اول این است که این کشورها اطلاعاتی در دست دارند که نشان می دهد دیوار حمایت های بین المللی برای حفظ ثبات لبنان فروریخته است، حمایت هایی که در طول چند سال بحران سوریه، مانع از تاثیر پذیری لبنان از این بحران شد و گروه های ضد هم را وادار به مشارکت در دولت کرد.
حالت دوم اینکه این تصمیم نوعی اشاره به این نکته است که وضعیت لبنان نا امن شده، تا به این شیوه، فشارهای سیاسی را بر لبنان افزایش دهد و از طریق برخی گروه های داخلی لبنان که به موضع گیری های کشورهای خلیج اعتبار قائل است، راه را در برابر پیامدهای امنیتی هموار سازد. تصمیم ممانعت از سفر شهروندان به لبنان، برای رسیدن به این منظور کفایت می کند. 
در هر دو حالت یاد شده، این تصمیم باعث ایجاد تردید و نگرانی نسبت به آینده ثبات در لبنان می باشد. 

هشدار کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره سفر به لبنان