کدام کشور مقصد بعدی داعش است ؟

داعش امروزه در دو کشور عراق و سوریه درگیر شده است. اوضاع در عراق وخیم است و دو شهر بزرگ موصل و فلوجه در دستان داعش هستند. اما اوضاع در سوریه اندکی وخیم تر است. چرا که علاوه بر داعش، دیگر گروه های تروریستی نیز در آن فعال هستند. اما سوال اساسی این است که موتور داعش در همین دو کشور باقی می ماند یا برای فتح دیگرکشورها روشن خواهد شد.
برای پاسخ به این سوال باید بازوان قدرت داعش را یک به یک شناخت. اولین بازو این گروه استفاده از اصل غافلگیری است. فکرکنید تعداد اندکی سرباز با استفاده از غافلگیری یک لشگر در شب، می توانند آنرا نابود کنند!
دومین قدرت این گروه در توحش است. آری این گروه با رعب و وحشتی که در دل مردم ایجاد کرده، اولا سربازان مقابل خود را فراری می دهد و ثانیا مردم تحت حکومت خود را اداره می کند.
نیز قدرت های بعدی این گروه عبارتند از کمک های خارجی، قدرت تسلیحاتی بالا، استفاده از نبرد نامتقارن و هجوم دفاعی نام برد.
این رویکرد داعش بایستی نگاه ما را نسبت به یک تروریست عوض کند. اکثر مردم تروریست ها را فردی عقب افتاده، کم فهم و خشن می دانند. حال آنکه برخی از اعضای داعش از تحصیلکردگان اروپایی و باهوش بالا هستند. این افراد توانایی بالایی در مبارزه چریکی و جنگ نامتقارن دارند. به عنوان نمونه، حمله داعش به موصل یک شبه و با استفاده از اصل غافلگیری انجام شد.
این مسایل باعث شده که کشورهای هم مرز با سوریه و عراق همواره در ترس حمله از جانب آن باشند. در این بین دو کشور از همه آسیب پذیرتر هستند. اول ترکیه و دوم اردن. ترکیه کشوریست که مرزهای بسیاری با سوریه دارد که اکثر آن اکنون در دست تروریست هاست. نارضایتی های مردم از حکومت به اضافه کردها که سال هاست با دولت مرکزی می جنگند باعث ایجاد این خطر است. از طرفی ارتش ترکیه که به نظر قوی می رسد دارای ساختار ضعیف انسانی و اعتقادی است و تاکنون صدها فرمانده شاغل و بازنشسته آن به جرم خیانت دستگیر شده اند.
از طرفی کشور اردن در جنوب غربی سوریه نیز دارای مرزهای مشترک طولانی با سوریه بوده و اکثریت مردم از حکومت پادشاهی آن ناراضی هستند. در کنار آن این کشور نیز از ارتش چندان قوی برخوردار نیست.
لذا به نظر می رسد که عواملی چون اختلافات داخلی و نارضایتی مردم از حکومت، زمینه ساز حمله داعش است. این گروه استعداد بالقوه ای در حمله غافلگیرانه دارد. نیز نشان داده که می تواند در جنگ های فرسایشی هم خوب عمل کند و علاوه بر اشغال شهرها، توانایی اداره آنرا نیز دارد.
راه دفاع:
تنها راه دفاعی در برابر این گونه حملات، هوشیاری کامل نیروها و دوری از اختلافات داخلی است. به عنوان نمونه چندین شهرک همچون نبل، الزهرا، فوعه و کفریا با وجود ماه ها محاصره از طرف گروه های تروریستی، همچنان مقاومت نموده و با کمترین امکانات در برابر آن ایستاده اند. درسی که بایستی ارتش کشورهای تحت هجوم و ترس این گروه، بایستی فرا گیرند و در مقابل خریدهای گران تسلیحاتی، سعی در عوض نمودن تاکتیک جنگ و هوشیاری کامل باشند.

کدام کشور مقصد بعدی داعش است ؟