ازدواج خبرساز بازیگر

ازدواج خبرساز بازیگر مشهور 84 ساله با دختری 24 ساله

مراسم عروسی «ایوان کراسکو» بازیگر ۸۴ ساله و مشهور سینمای روسیه خبرساز شد. به گزارش فرهنگ نیوز، مراسم عروسی «ایوان کراسکو» بازیگر 84 ساله و مشهور سینمای روسیه با «ناتالیا» دختر 24 ساله که زمانی از شاگردان کلاس بازیگری او بوده و شعرهای عاشقانه برای پیرمرد میفرستاده، در مطبوعات اروپا خبرساز شده است.

ازدواج خبرساز بازیگر