عکس هوایی از کعبه و جرثقیل‌ ها

بیشتر از سه سال است که جرثقیل‌ ها در اطراف خانه خدا علم شده‌اند تا فضای مسجدالحرام را برای پذیرش بیشتر زائران توسعه دهند، ساخت و سازی که نه تنها بر کعبه سایه انداخته، که حالا بلای جان زائران هم شده است.

عکس هوایی از کعبه و جرثقیل‌ ها

عکس هوایی از کعبه و جرثقیل‌ ها

عکس هوایی از کعبه و جرثقیل‌ ها