در هر ساعت چند نفر در کشور طلاق می گیرند ؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره آمار طلاق در شش ماهه اول سال گفت: در اين مدت 79 هزار و 806 واقعه طلاق روی داده که هر شبانه روز 436 مورد و هر ساعت 18 واقعه طلاق به ثبت رسيده است.
به گزارش نون و آب به نقل از ايلنا، محمد ابراهيم طريقت در نشست خبری که ديروز برگزار شد، با اشاره به اينکه از سال 90 تا 93 به طور متوسط ازدواج رشد منفی 6.5 درصدي را داشت، اظهار داشت: در شش ماهه اول سال‌جاري 349 هزار و 114 واقعه ازدواج ثبت شده است. به طوري که هر شبانه روز حدود 80 واقعه به ثبت رسيده و ميانگين سن مردان براي ازدواج 28 سال و زنان 23.5 سال است.
وی درباره آمار طلاق افزود: 14 درصد از طلاق‌ها در سال اول و 48 درصد از طلاق‌ها در پنج سال اول زندگي مشترک رخ مي‌دهد و به طور متوسط از هر 4.4 ازدواج يک مورد به طلاق مي‌انجامد.
وی با بيان اين مطلب که به طور متوسط افراد طلاق گرفته 1/8 سال باهم زندگي مشترک داشته‌اند و کل طلاق‌ها 7/8 درصد افزايش داشته است. ميانگين سن طلاق مردان 35 سال و زنان 30 سال بوده است، تصريح کرد: در شهرهاي بزرگ و مناطق پردرآمدتر، ميزان طلاق افزايش يافته است. بنابراين شيوه زندگي در تصميم براي طلاق گرفتن از اهميت زيادي برخوردار است.
سخنگوی سازمان ثبت‌احوال درباره شناسايي افراد در فضاي مجازي اظهار کرد: کارت هوشمند ملي يکي از ابزارهاي شناسايي افراد در فضاي مجازي است و قصد داريم از طريق پايگاه‌ها و برنامه ريزي براي سرويس‌هاي شناسايي روي تلفن‌هاي همراه به اين اهداف دست يابيم.

در هر ساعت چند نفر در کشور طلاق می گیرند ؟