شمار کشته‌ شدگان ایرانی در حادثه منا به ۱۲۵ نفر رسید

به گزارش نون و آب به نقل از میزان، سعید اوحدی  از افزایش تعداد کشته‌های ایرانی حادثه منا به 125خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد تعداد کل کشته‌ها به بیش از ۱۵۰۰ نفر خواهد رسید.

شمار کشته‌ شدگان ایرانی در حادثه منا به ۱۲۵ نفر رسید