عصای سفید

پانزدهم اکتبر مطابق با 23 مهرماه روز جهانی  عصای سفید را گرامی میداریم

«روزنامه ایران» در گزارشی با عنوان« جشن روشندلان سرزمین من» می نویسد:« 15اکتبر، مصادف با 23 مهر روز جهانی عصای سفید نامگذاری شده است. از اختصاص این مناسبت جهانی و تثبیت جایگاه ثابت آن در تقویم سازمان ملل متحد چند دهه‌ای بیش نمی‌گذرد. در این فرصت کوتاه تاریخی نگرش جامعه جهانی نسبت به افراد دارای آسیب مندی‌های بینایی که امروزه به بیش از 300 میلیون نفر بالغ می‌شوند تحول اساسی یافته است.

تحول از نگاه اخلاقی و خیرخواهانه نسبت به بهبود زندگی انسان‌های محروم از حس بینایی به نگاه حق مدار و قائل شدن برابری فرصت‌ها و حقوق شهروندی برای این اقلیت بزرگ اجتماعی. بر اساس این تحول بنیادی برخورداری از آموزش، اشتغال، رفاه و مشارکت اجتماعی در همه عرصه‌ها، جلوه‌های حقوق انسانی و شهروندی نابینایان و کم بینایان است و نه ناشی از نگاه صرف نیکوکارانه و خیرخواهانه آحاد بینای جامعه جهانی نسبت به نابینایان و کم بینایان. این تحول به سطحی رسیده است که امروزه هرگونه محرومیت نابینایان و کم بینایان از مشارکت در عرصه هایی که در گذشته نزدیک حضور این گروه در آنها بعید می‌نمود مظهر تبعیضات حقوقی و اجتماعی تلقی می‌شوند که در بسیاری از اوقات مستلزم پیگرد قانونی و حقوقی است.

کشور ما نیز از این جریان تحول ساز جهانی برکنار نبوده است. امروزه وجود ده‌ها هزار نابینا و کم بینای تحصیلکرده و در حال تحصیل، اشتغال هزاران نابینا و کم‌بینا در سطوح کارشناسی در سازمان‌ها و ادارات دولتی و بخش خصوصی دیگر جلوه هایی بعید برای حتی مردم عوام جامعه نیست. حقایقی عادی هستند که روز به روز جای خود را در ضمیر ناخودآگاه جامعه تثبیت می‌کنند.

جامعه شهروندان نابینا و کم‌بینای کشورمان به پشتوانه آمار تحصیلکرده‌ترین افراد دارای محدودیت‌های جسمی و حسی کشورند و به همین دلیل دیگر داشتن شغل متناسب با تحصیلات خود، حضور در مراکز ورزشی و فرهنگی و برخورداری از سطح قابل قبول رفاه اجتماعی را تنها حقوق اولیه خود می‌دانند. آنان حضور در سطوح بالای مدیریتی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور را حق خود و نیاز امروز جلوه گری توانمندی‌های خود می‌دانند.

عصای سفید

بنابراین فراتر از دستاوردهای قابل افتخار شهروندان نابینا و کم بینای ایران عزیزمان، دولت و جامعه وظیفه دارند بستر دستیابی این شهروندان را به مطالبات امروزی این گروه هموار کنند. زیرا این امر نه تنها پاسخگویی به حقوق شهروندی آنان بلکه امکان بهره مندی کشور از توانمندی این گروه در خدمت توسعه و آبادانی کشور و بهره مندی جامعه از ظرفیت و سرمایه اجتماعی نابینایان و کم بینایان است. در این خصوص برداشتن گام‌های زیر ضروری و راهگشاست.

ایمن‌سازی محیط شهری برای تردد نابینایان و کم بینایان: ایجاد محیط امن و ایمن برای استفاده شهروندان نابینا و کم بینا از سامانه‌های حمل و نقل عمومی و حذف موانع فیزیکی در سطح معابر و اماکن عمومی نه تنها حق شهروندی نابینایان منطبق بر لایحه حمایت از حقوق افراد معلول و کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول بلکه سبب ساز حضور این افراد در همه عرصه‌های مشارکت اجتماعی است.

کارآفرینی مبتنی بر برنامه‌ریزی: گفتیم نابینایان و کم بینایان تحصیلکرده‌ترین گروه شهروندان دارای معلولیت کشورند. بهره‌گیری از این ظرفیت مستلزم برنامه ریزی برای کارآفرینی و اشتغالزایی پایدار متناسب با توانمندی‌ها و ویژگی‌های این گروه است تا علاوه بر برخورداری این گروه از اشتغال پایدار متناسب با تحصیلات خود، کاهش فشار بر منابع مالی حمایتی دولت است. رفع موانع و تبعیضات حقوقی: حضور نابینایان در عرصه‌های کلان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که موجب غنای سرمایه‌های مدیریتی کشور است مستلزم حذف برخی موانع حقوقی است. از جمله حذف محرومیت نابینایان از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 28 قانون انتخابات متناسب با ماده 29 کنوانسیون جهانی حقوق افراد معلول مصوب 13/9/1387 مجلس شورای اسلامی.»