آلودگی میکروبی در سواحل شمالی

به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست، سواحل شمالی بیشترین آلودگی را در بخش میکروبی دارند که بر این اساس شنا کردن و بهره برداری کردن از آنها نباید انجام شود.

پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست روز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه ماهانه 40 ایستگاه دریایی در کشور پایش می‌شوند، اظهار کرد: آخرین آمارها نشان می‌دهد وضعیت سواحل استان‌های شمالی کشور به ویژه نوشهر و چالوس از نظر آلودگی میکروبی حادتر از بقیه ایستگاه ها هستند.

فرشچی افزود: پایش هفت استان ساحلی کشور جزو برنامه‌های این سازمان است که در گذشته سالی یک بار انجام می‌شد، اما پس از آن در هر فصل و اکنون ماهانه در 40 ایستگاه انجام می‌شود.

وی گفت: این پایش‌ها در مورد آلودگی‌های نفتی، میکروبی و فاضلابهاست که نشان می‌دهد سواحل شمالی بیشترین آلودگی را در بخش میکروبی دارند که بر این اساس شنا کردن و بهره‌برداری کردن از آنها نباید انجام شود.

فرشچی ادامه داد: در این راستا مذاکراتی با وزارت کشور داشته‌ایم تا شناگاه‌های سواحل شمالی کشور بار دیگر جانمایی شوند.

وی به ورود فاضلاب به آبهای شمالی کشور اشاره کرد و گفت: قرار بود در برنامه پنجم توسعه مساله فاضلابها به طور کامل برطرف شود که این کار انجام نشد و اکنون شاهد حجم زیادی از فاضلابهای خانگی، صنعتی و کشاورزی در دریای خزر هستیم.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مشکل فاضلاب در استان های جنوبی کمتر است هرچند تا حدودی در بندرعباس و بوشهر دیده می‌شود.

آلودگی میکروبی در سواحل شمالی