اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی

کارت هوشمند ملی, ثبت نام کارت ملی هوشمند, اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی, کارت ملی, راهنمای ثبت نام کارت ملی, کارت ملی ثبت نام, ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند ملی, مدارک لازم برای ثبت نام , سامانه کارت هوشمند ملی, سایت کارت هوشمند ملی, زمان ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند ملی, شماره ملی, عکس برای کارت ملی

در این اطلاعیه آمده است: افرادی که تاکنون هیچیک از کارتهای شناسایی ملی و یا کارت هوشمند ملی خود را از سازمان ثبت احوال دریافت نکرده‌اند و واجد شرایط دریافت کارت هستند، سریعا به آدرس اینترنتی www.ncr.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

 

شایان ذکر است افراد بالای 18 سال (متولدین7 اسفند 76 و ماقبل آن) که فاقد کارت شناسایی ملی (یا کارت هوشمند ملی) هستند از اولویت بیشتری برخوردار هستند.

کارت هوشمند ملی, ثبت نام کارت ملی هوشمند, اطلاعیه ثبت نام کارت هوشمند ملی, کارت ملی, راهنمای ثبت نام کارت ملی, کارت ملی ثبت نام, ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند ملی, مدارک لازم برای ثبت نام , سامانه کارت هوشمند ملی, سایت کارت هوشمند ملی, زمان ثبت نام اینترنتی کارت هوشمند ملی, شماره ملی, عکس برای کارت ملی