تصاویرحیرت آور از ورود اسپرم به رحم تا تشکیل جنین

لینارت نیلسون (Lennart Nilsson) عکاس سوئدی ۱۲ سال از زندگی‌اش را صرف عکاسی از رشد جنین در رحم مادر کرد. این تصاویر توسط دوربین های معمولی مجهز به لنز ماکرو، آندوسکوپ ها و میکروسکوپ های الکترونی گرفته شده اند. او عکس‌ های فوق العاده ای از جنین از زمانی که هنوز شکل نگرفته تا زمانی که در مرحله تولد است گرفته. در این تصاویر مراحل رشد نوزاد از ابتدای لقاح تا کامل شدن جنین و تبدیل به یک نوزاد را میبینیم.

بعد از انزال مرد و ورود اسپرم به واژن اسپرم از مایع منی رهایی می یابد ،اکنون 400 تا 500 میلیون اسپرم در واژن با مشخصه های که تعیین کننده دختر و پسر شدن است وجود دارند مثل اینکه مسابقه دو باشد و زن و مرد با هم شرکت کرده اند الان وضعیت اسپرم ها هم همین طور است دونده ها هدفشان رسیدن به خط پایان است و هدف اسپرم ها رسیدن به تخمک است.

30 دقیقه بعد از ورود اسپرم به واژن 99 درصد مرد ه اند یا درحال مرگ هستند یا با لکوسیت های بدن زن مجادله می کنند.

در اینجا باید بدن زن به اسپرم ها کمک کند، حدود60 هزار اسپرم از این مرحله عبور کرده و به گردن رحم رسیده فقط 10 درصد زنده بیرون می روند.اسپرم باید برای رد شدن از تقاطع رحم و لوله فالوپ شناگر خوبی باشد.

 

اسپرم ها در طول لوله فالوپ به سمت تخمک حرکت می کنند، طول لوله فالوپ 10 سانتی متر است که به آن بهشت اسپرم ها گویند.

اسپرم در لوله فالوپ یا لوله رحم

اسپرم : دارای سر ، تنه و دم برای حرکت کردن به سفری شگفت انگیز می باشد. در هر انزال مرد 400 تا500 میلیون اسپرم ازاو خارج می شود.با چشم غیر مسلح دیده نمی شود.

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته

 نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ

تخمک: دارای هسته و به صورت دایره ای می باشد و با چشم غیر مسلح دیده می شود.

هر زن از ابتدای تولد دارای 400 تا 500 میلیون تخمک می باشد و اگر سیکل قاعدگی هر 28 روز باشد هر 28 ماه یک عدد ازاد می کند و در سال حدود 13 دانه و شانس باروری خیلی بالا نیست.

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ

دو اسپرم در تماس با تخمکمراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

اسپرم برنده !

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

لحظه پیروزی

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

روز هشتم ، جنین به دیوار رحم چسبیده است.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

مغز جنین شکل می گیرد.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

۲۴ روزگی، جنین یک ماه هنوز هیچ اسکلتی ندارد.تنها یک قلب است که از ۱۸ روزگی شروع به تپیدن می‌کند.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته چهارم جنین در رحم مادرمراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته پنجم: تقریبا ۹ میلی متر. به وضوح صورت جنین با سوراخ چشم و بینی و دهان مشخص است.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

۴۰ روزگی، سلول‌های جنینی جفت را تشکیل می‌دهند.این عضو جنین را به دیواره رحم وصل می‌کند تا مواد مغذی را دریافت و مواد زائد و گاز از طریق خون مادر جابه‌جا شوند.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته

۸ هفتگی، جنین با سرعت بسیار در حال رشد است و داخل کیسه آب جنین به خوبی محافظت می‌شود.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته دهم. پلک ها نیمه باز هستند. در روزهای آتی کاملا بسته خواهند شد.

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته شانزدهم. جنین از دست هایش برای شناخت محیط پیرامونش استفاده می کند.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

شبکه ای از رگ های خونی را مشاهده می کنید. در واقع بدن در حال ساخت استخوان است و این رگ ها تغذیه کننده استخوان بدن خواهند بود.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته هجدهم. تقریبا ۱۴ سانتی متر، اکنون می تواند صدا های بیرون را درک کند.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته نوزدهم

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته بیستم. تقریبا ۲۰ سانتی متر. موهای پشمالویی بر روی سر و صورت نوزاد ایجاد می شود. این موها را با نام لانوگو (lanugo) می شناسند.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته بیست و چهارممراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته بیست و ششممراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

هفته سی و ششم ، جنین کامل شده و نوزاد آماده ترک رحم می شود. در این زمان جنین به سمت پایین می چرخد تا راحت تر بتواند خارج شود.مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

 

تولد جنین

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart

 

مراحل تشکیل جنین, ورود اسپرم به تخمک, اسپرم در رحم, عکسهای ورود اسپرم به داخل تخمک, تصاویر مراحل تشکیل رویان و جنین, مراحل تشکیل جنین, فیلم رشد جنین در رحم, اسپرم, جنین, رویان, تخمک, رحم, نطفه, عکسهای لقاح و باروری, عکسهای تولد نوزاد, ورود اسپرم به رحم , تولد نوزاد, عکسهای تشکیل جنین, عکسهای بارداری تا تولد, تخمک گذاری و لقاح, بارداری, حاملگی, مراحل رشد جنین هفته به هفته, نحوه ملاقات اسپرم و تخمک در لوله فالوپ, Nilsson lennart