کشف گنجینه سکه‌های ۱۷۰۰ ساله در باغ گیلاس

یک کشاورز درشمال سوییس به طور تصادفی گنجینه‌ای از 4000سکه‌ رومی درباغ گیلاس کشف کرد که بیش از 1700 سال قدمت دارند.

به گزارش گاردین این کشاورز سوییسی گنجینه سکه‌ها را پس از کشف دراختیار اداره منطقه ای باستان شناسی درشمال سوییس قرارداده است.

«گئورگ متر »باستان شناسی که درباره این سکه های برنز 1700 ساله مطالعه می‌کند گفته است که این سکه ها بیش از 4000 عدد سکه بوده اند که احتمالا برابر با یک یا دو سال دستمزد کشاورزان در بهترین شرایط درآن زمان حدود 294 پس از میلاد بوده است. 

به گفته وی این سکه ها احتمالا پس از مدت کوتاهی درکیسه چرمی کوچکی قرار داده شده و در مکانی پنهان شده است. این سکه‌ها چند ماه پیش در نزدیکی یک سایت که محل یک شهر رومی بوده کشف شده است. 

کشف گنجینه سکه‌های ۱۷۰۰ ساله در باغ گیلاس