عکس های آبستره:

 

 ( عکس ها از آرشیو وب سایت هنری Sib.ir )

 

 ماه من، ساحل رویان،اثر شاهین بختیاری

عکس از محمد جواد شفیعیان

  اثر، هاتف مفیدی

 رقص دود، عکس از شاهین بختیاری

 Arch، اصفهان ، اثر سید علی میرعمادی

 

 

برای مشاهده آثار بیشتر به وب سایت هنری Sib.ir  مراجعه کنید