کشف اجساد خون آشامان درلهستان

متخصصان مردم شناسی درتیم کاوش معقتدند که نحوه تدفین این اجساد نشان میدهد که روش دفن ضد شیطانی وبا هدف جلوگیری از آسیب رساندن این خون آشامان به زندگان یا مردگان دیگر بوده است.

باستان شناسان در یک محوطه باستانی 400 ساله درلهستان گورستانی کشف کردند که اجساد کشته شدگانی رابا داس برگلو دفن کرده بودند.

به گزارش Live Scienceاین اجساد که درمیان 250 گوردرگورستان 400 ساله ای در منطقه «دراسکو» لهستان کشف شده از نظر تدفین شرایط عجیبی دارند. 4 جسد هریک با داسی که درگلوی آن‌ها قرارداده شده دفن شده و دریکی دیگر از آن‌ها نیز داس برروی ران قرارگرفته شده و دفن شده‌اند. 

به گفته باستان شناسان این داس‌ها طبق عقاید خاصی با هدف جلوگیری از بازگشت خون آشام‌ها وآسیب زدن به زندگان درجسد مردگان قرار داده شده است.

پدیده یا افسانه خون آشامان که امروزه موضوع بسیاری از فیلم های هالیوودی شده و حتی منبع درآمدهای گردشگری کلانی نیز به شمار می آیند پدیده ای مردم شناختی و فولکور است که به دلیل نفوذ درزندگی روزمره مردم این منطقه درکشورهایی چون لهستان ، رمانی و مجارستان جنبه تاریخی نیز یافته است.

این پدیده یا افسانه ریشه در کشورهای بالکان داردکه اساسا درقرن ۱۶ تا ۱۸ میلادی ذهن مردم رادرسراسر این منطقه به طور جدی بخود مشغول کرده و اکنون در افسانه ها و ادبیات کشورهای این منطقه جایگاه مهمی دارد. این افسانه ها درتاریخ مردم این منطقه نیز نفوذ زیادی داشته و طلسم ها و دعاها و انواع مراسم ایینی خاصی را برای دور کردن آنان از زندگی درمیان مردم این مناطق رواج داده است . مشکل یا پدیده خون اشامان درقرن ۱۸ به ویژه در مجارستان بشدت گسترده شده بود. اکنون کشف این اجساد با ویژگی های عجیب آیینی برای مردم شناسان موضوع مطالعات جدی است.

مارک پلسین، محقق مهمان در دانشگاه لیکهد و الیزابت گاجا، ازموزه«زیمی چامکوسکیچ» استدلال می‌کنند که این نحوه تدفین به جای تدفین به سبک مسیحی نشان می‌دهد که آنان افرادی خارجی تلقی می شده‌اند اما آزمایشات صورت گرفته برروی دندان این اجساد و بررسی مشخصات شیمیایی آن نشان می دهد که اجساد مورد نظر همگی از مردم محلی بوده ودرهمان منطقه بزرگ شده بودند. 

دانشمندان معقتدند که این نحوه تدفین اصطلاحا باید نوعی روش دفن ضد شیطانی باشد. درواقع داس‌ها باید درگورباشد تا مانع از حرکت وبرخاستن دوباره مرده باشد. با این حال این احتمال نیز وجود دارد که داس‌های درون گور با هدف جلوگیری از آسیب به روح مردگان قرار داده شده است. 

همچنین ممکن است این داس و اساسا استفاده از ابزارآهنی با هدف جلوگیری از آسیب زدن این ارواح خون آشام به ارواح دیگرمردگان بوده است. به طور کلی استفاده از ابزارهای مصنوع آهنی می‌تواند نمادی از گذار از زندگی به مرگ باشد.

به طور کلی مراسم وآیین‌های تدفین خون آشامان در لهستان قرن 17 و 18موضوع مطالعات تاریخی و باستان شناسی گسترده‌ای است.

کشف اجساد خون آشامان درلهستان