ابوعبدالله حسین بدیع‌الزمان نطنزی

ادیب ابوعبدالله حسین بدیع‌الزمان نطنزی در شهر زیبای نطنز چشم بر جهان گشود. او به بدیع الزمان ابو عبدا... حسین بن ابراهیم بن احمد نطنزی معروف است.

وی از اهالی نطنز بود و در اصفهان زندگی می‌کرد. او تمام عمر خویش را به معلمی و درس و بحث گذراند و همواره به فراگیری دانش مشغول بود. او در دو زبان فارسی و عربی ادیبی معروف شد. به‌ همین دلیل او را ذوالبیانین یا دواللسانین لقب دادند.

آثار وی عبارتند از: ا لمرقاه اللغه الفارسیه، دستور اللغه یا الاخلاص و دیوان اشعار

ابوعبدالله حسین بدیع‌الزمان نطنزی